1331 PgDW „Jeźdźcy Darzboga”

Zbiórki

Zbiórki odbywają się co 2 tygodnie, w różnych terminach.

Kadra

DRUŻYNOWY

Ignacy Bielecki

20 lat – student 2 roku studiów 1 stopnia na kierunku Studia bliskowschodnie oraz 1 roku 1 stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe

Ukończone kursy:
kurs przewodnikowski “B-612”,
kurs drużynowych wędrowniczych „Apis Mellifera”,
kurs Wychowawców kolonijnych,
Ratownik KPP,
2 lata pełnienia funkcji przybocznego w 9 PgDW “Zorza Polarna”

ignacy.bielecki@zhp.net.pl,
tel: 609626513

Przyboczny

Jakub Borkowski

18 lat, uczeń 3 klasy VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie; uczeń 5-tego roku Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

Ukończone kursy i doświadczenie:
kurs przewodnikowski „B-612”,
starszoharcerski kurs pierwszej pomocy,
3 lata pełnienia funkcji przybocznego w 31 PgDH Puszczanie

j.borkowski@zhp.net.pl,
tel. 510958907

O drużynie

Drużyna założona we wrześniu 2020 r.

Poczet drużynowych

Drużynowy Data mianowania
dh Ignacy Bielecki obecnie