Kontakt

13 Szczep „Swarożyca”

im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnogórska 14
30-638 Kraków
teren ZSOI nr 7

Numer konta śródrocznego (darowizny), składki:

59 1600 1462 1882 8543 5000 0032

Numer konta obozowego/zimowiskowego:

32 1600 1462 1882 8543 5000 0033

Komendant Szczepu:

pwd Karolina Kruk HR
Telefon: 797455509
mail: kruk.karolina@zhp.net.pl

Webmaster:

dh Szymon Hołysz
szymon.holysz@zhp.net.pl