1%

PRZEKAŻ   1% NA RZECZ 13 SZCZEPU „SWAROŻYCA”

Nastąpiło uproszczenie sposobu przekazania 1% podatku!

13 Szczep „Swarożyca” należy do jednej z największych polskich organizacji młodzieżowych – ZHP. Zrzeszamy dzieci i młodzież z osiedli Wola Duchacka oraz Piaski Nowe. Od prawie 40 lat wychowujemy, uczymy i gwarantujemy wspaniałą przygodę młodym ludziom.
    Jako Organizacja Pożytku Publicznego chcemy zachęcić Państwa do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie 1% swojego podatku na rzecz dofinansowania letniego obozu młodzieżowego pod namiotami, szkolenia kadry i działalności śródrocznej drużyn 13 Szczepu „Swarożyca”
Jak to zrobić?

KROK 1

Wybieramy organizację pożytku publicznego:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, w której działa nasz Szczep, znajduje się na liście organizacji, posiadających status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.

KROK 2

Wypełniamy zeznanie roczne PIT:
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38  lub PIT-39).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Chorągiew Krakowska w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000273492.

Aby pieniądze trafiły do naszego środowiska należy w tym celu wpisać nazwę wg wzoru „Hufiec Kraków – Podgórze, 13 Szczep Swarożyca” w rubryce „Informacje uzupełniające” (poz. 127- PIT-28, poz. 303- PIT-36, poz. 106- PIT-36L, poz. 124-PIT-37, poz. 59-PIT-38, poz.53– PIT-39)
Również tam można podać i wyrazić zgodę na udostępnienie OPP danych osobowych przekazującego 1%
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3

Urząd Skarbowy  przekazuje pieniądze.       

Dziękujemy

Zuchy, Harcerze, Harcerki i Instruktorzy