Kontakt

13 Szczep „Swarożyca”

im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnogórska 14
30-638 Kraków
teren ZSOI nr 7

Numer konta śródrocznego (darowizny), składki:

59 1600 1462 1882 8543 5000 0032

Numer konta obozowego/zimowiskowego:

32 1600 1462 1882 8543 5000 0033


Komendant Szczepu:

phm Karolina Szaraniec HO
Telefon: 690 379 445
mail: szaraniec.karolina@gmail.com

WebMasterzy:

pwd Tomasz Buczek HO
mail: buczi31@gmail.com

dh Maciej Kozioł
mail: kontakt@maciejkoziol.pl
tel. 505 927 229