Zgłoszenia – obóz 2018

Przesyłamy link do formularza zgłoszeniowego, podczas uzupełniania prosimy pamiętać o kilku zasadach
1)Formularz przeznaczony jest do uzupełnienia danych o jednym dziecku. Jeśli chcą Państwo zgłosić 2 lub więcej dzieci należy uzupełnić formularz odpowiednio 2 i więcej razy
2)Jeśli dziecko uczęszcza na zbiórki drużyny starszoharcerskiej i równolegle innej proszę zaznaczyc tylko drużynę starszoharcerską.
Formularz