Wpłaty na zimowisko

Szanowni Państwo, od dziś można dokonywać wpłat na zimowisko. Poniżej zamieszczamy tytuł przelewu oraz nr konta:
Zimowisko ZHP 13 Szczepu „Swarożyca”
Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania
numer konta: 28 1030 0019 0109 8533 0003 9728