poczet2

Poczet Komendantów

zdjencieZBIGNIEW BURZYŃSKI „Strzeżywój XIII Brodaty” – Harcmistrz Polski Ludowej inż. mechanik. Urodzony 29 III 1943 r. w Krakowie. Do ZHP wstąpił w grudniu 1956 i rozkazem z dnia 17 II 1957 r. przyjęty został do „Czarnej Trzynastki Krakowskiej” i mianowany zastępowym zastępu „Łazików”. Przyrzeczenie harcerskie złożył dnia 23 VI 1957 r. na ręce phm. Stanisława Turczy „Skierki”, kolejno poprzez funkcję zastępowego, przybocznego w roku 1961 obejmuje drużynę „Swantewida” w CTK. Od 17 II 1957 do 10 X 1974 r. działa w CTK pełniąc długoletnią funkcję zastępcy Komendanta CTK, Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego i Komendanta Szczepu „Szerokie Pola” i „Czarnej Trzynastki Krakowskiej”. Przez kilka lat Komendant Grupy Konnej CTK. Wielokrotny Komendant Obozów Letnich i Zimowych CTK, organizator rajdów i manewrów CTK i Hufca. Wraz z CTK wędruje z Hufca Łobzów do Kleparz – Łobzów i Śródmieście był Członkiem Rady Hufca. Stopnie pwd. – 1 I 1961, phm. – 1 V 1965, hm. – 1 V 1967, hm. PL – 22 VII 1977. Odznaczony: Krzyżem za Zasługi dla ZHP, trzykrotnie odznaką za pracę Społeczną dla miasta Krakowa, Orderem Tysiąclecia Państwa Polskiego, brązową odznaką za zasługi dla Hufca Kraków – Śródmieście, Krzyżem Zasługi dla CTK itd. W październiku 1974 przechodzi z CTK do Hufca Podgórze i tworzy 13 Szczep „Swarożyca” który prowadzi do 1977 jako komendant. Do 1981 roku działa w „Swarożycu” jako instruktor w 1981 wyjeżdża jako specjalista do pracy za granicę nie zrywając kontaktów ze Szczepem. Przez okres 30 lat hm. PL. Zbigniew Burzyński ucząc się, studiując na Politechnice Krakowskiej i później Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie pracując w przemyśle brał udział w 59 obozach letnich i zimowych na 54 pełniąc funkcję w komendzie w tym 21 razy komendanta. Posiada szereg uprawnień i zainteresowań: szybownictwo, jazda konna, żeglarstwo, judo, taternictwo, turystyka.

Hm. ELŻBIETA WAGNER – RADZICKA „Godzimira – mgr inż. budownictwa wodnego. Urodzona 15 VI 1945 w Krakowie od 1972 roku Szczepowa Szczepu „Kościuszkowcy” oraz drużynowa 21 Drużyny Harcerskiej w tym Szczepie. Od 1974 r. drużynowa 13 Drużyny Harcerek „Słowianki”. W roku 1976/77 Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Swarogowa Brać”. W roku harcerskim 1977/78 – szczepowa „Swarożyca”.
Obozy i zimowiska gdzie pełniła funkcje instruktorki.

 • Obóz letni KH i Szczepu „Borkowskiego” Lipowa – Ostre – 1974 – instruktor
 • Obóz letni KH Bystra Podhalańska – 1975 – instruktor.
 • Zimowisko „Swarożyca” Nieledwia – 1976 – instruktor.
 • Obóz letni „Swarożyca” Rosnowa – 1976 – instruktor.
 • Zimowisko „Swarożyca” Zubrzyca Górna – 1977 – kwatermistrz.
 • Zimowisko „Swarożyca”; Małe Ciche – 1978 – kwatermistrz

zdjecie Hm. GRAŻYNA TEKIELA „Dobromiła” mgr inż. budownictwa wodnego ur. 20.03.1954 r. w Krakowie. Od 1972 r. związana z harcerstwem w SP nr 70 gdzie w latach 1972 – 74 była drużynową w Szczepie „Kościuszkowcy”. Od początku istnienia Szczepu „Swarożyca” w SP 70 związana z jego działalnością gdzie pełniła następujące funkcje: 1976 – 78 kwatermistrz Szczepu; 1978 – 81 komendant Szczepu od 1981 instruktor Szczepu. W latach 1980 – 82 członek Rady Hufca, 1982 r. członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Tytuł najlepszej Drużynowej Drużyny Harcerskiej Hufca Kraków – Podgórze za rok 1974/75. Tytuł „Przewodnik pracy instruktorskiej” 1980 r. Do dnia dzisiejszego członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Wpisana do Księgi Zasłużonych dla Hufca Kraków – Podgórze oraz odznaczona odznaką „Za zasługi dla Hufca ZHP Kraków Podgórze”, odznaczona „Brązową Odznaką za pracę Społeczną dla m. Krakowa”.
Obozy i zimowiska gdzie pełniła funkcję instruktorki:

 • Obóz letni KH i Szczepu „Borkowskiego” Lipowa – Ostre – 1974 – instruktor.
 • Obóz letni KH Bystra Podhalańska – 1975 – oboźna.
 • Zimowisko :”Swarożyca” Nieledwia – 1976 – kwatermistrz.
 • Obóz letni „Swarożyca” Rosnowo – 1976 – kwatermistrz.
 • Zimowisko „Swarożyca” Zubrzyca Górna – 1977 – komendant.
 • Zimowisko „Swarożyca” Małe Ciche – 1978 – komendant.
 • Zimowisko szkoleniowe KH Żegiestów – 1978 – instruktor.
 • Obóz KH Szczepu „Z Dębowego Lasu” Obidowa – 1978 z-ca komendanta.
 • Zimowisko „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Chochołów – 1979 – komendant.
 • Zimowisko „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Lubomierz – 1980 – komendant.
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” w ramach zgrupowania Rosnowo – 1980 – komendant podobozu.
 • Zimowisko „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Lubomierz – 1981 – komendant.
 • Obóz stały „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Targoszów – 1981 – oboźna.
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” Łabowa – kwatermistrz.
 • Zimowisko szkoleniowe KH Żywiec – 1986 – kwatermistrz.

zdjecie Hm. ANNA LEWADNY – KOCZANOWSKA – „Radosława” – nauczyciel. Urodzona 10.09.1954 r. w Krakowie. Od roku 1976 związana ze Szczepem „Swarożyca” gdzie pełniła funkcje: 1976 – 81 – instruktor Szczepu; 1981 – 84 – komendant Szczepu. W latach 1982 – 84 Członek Rady Hufca, 29.04.1983 wyróżniona odznaką „Za zasługi dla Hufca ZHP Kraków – Podgórze.
Obozy i zimowiska gdzie pełniła funkcje instruktorki.

 • Zimowisko „Swarożyca” Zubrzyca Górna – 1977 – instruktor.
 • Zimowisko „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Chochołów – 1979 – instruktor.
 • Zgrupowanie Obozów Lipnica Mała – 1979 – instruktor.
 • Zimowisko „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Lubomierz – 1980 – instruktor
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” w ramach zgrupowania Rosnowo – 1980 – instruktor
 • Zimowisko „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Lubomierz – 1981 – instruktor.
 • Obóz stały „Swarożyca” i „Z Dębowego Lasu” Targoszów – 1981 – oboźna.
 • Obóz wędrowny „Swarożyca” Słowiński Park Narodowy – 1982 – komendant.
 • Zimowisko „Swarożyca” Lubomierz – 1983 – komendant.
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” Łabowa – 1983 – komendant.
 • Zimowisko „Swarożyca” Lipnica Wielka – 1984 – komendant.

zdjecie Phm. PIOTR KOMORNICKI HO – „Sędziwój” student AGH ur. 11.01.1964 w. We Wrocławiu. W ZHP od 75 r. Od 82 r. związany ze „Swarożycem” od 1982 r . drużynowy 13c Podgórskiej Drużyny Harcerzy. Od XI 1984 r. komendant Szczepu. Od IX 1987 r. drużynowy 13 Podgórskiej Drużyny Zuchów „Wyrwidęby”. Od 1984 Członek Rady Hufca. Uznany najlepszym drużynowym harcerskim hufca w 1983/84 r.
Obozy i Zimowiska gdzie pełnił funkcję instruktora”

 • Obóz Szczepu „Swarożyca” Łabowa – 1983 – oboźny.
 • Zimowisko „Swarożyca” Lipnica Wielka – 1984 – oboźny.
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” Głodowo – 1984 – komendant.
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” Ujsoły – 1985 – komendant.
 • Zimowisko „Swarożyca” Hala Łabowska – 1986 – oboźny.
 • Obóz Szczepu „Swarożyca” Mieszewo – 1987 – komendant
 • Zimowisko „Swarożyca” Strumień – 1988 – komendant

zdjecie Phm. Marek Barczuk – Urodził się 17.02.1965r. w Krakowie. Z zawodu mgr inż. elektryk. Do ZHP wstąpił 10.09.1972r. do 19a/2 Krakowskiej Drużyny Zuchów w Szczepie Lotniczym „Słoneczne Drogi”. W latach 1976 – 82 związany ze „Słonecznymi Drogami” gdzie w drużynach harcerskich pełnił kolejno funkcję zastępowego, przybocznego i drużynowego. Do Szczepu dotarł podobnie jak Piotr Komornicki w roku 1982, czynnie uczestniczy w życiu Szczepu, pełniąc funkcje na licznych akcjach wyjazdowych. Od roku 1985 pełni w Szczepie funkcję kwatermistrza. W roku 1989 zostaje mianowany na komendanta Szczepu, pełniąc jednocześnie funkcję drużynowego w 13 PgDH „Redarowie”. Funkcję komendanta Szczepu pełni przez rok. W roku 1992 powołany zostaje na funkcję drużynowego kręgu instruktorskiego „Swarogowa Brać”. W 1982 otrzymał „Odznaczenie Szczepów Lotniczych”, a w 1987 Odznakę „Za zasługi dla Hufca ZHP Kraków Podgórze”. Brał udział w 26 obozach i zimowiskach o łącznym czasie trwania 502 dni.
Obozy i zimowiska, na których pełnił funkcje instruktorskie:

 • Zimowisko Dębowego Lasu i 13 Szczep „Swarożyca” w Lubomierz – 1983 – oboźny
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” w Łabowej – 1983 – zaopatrzeniowiec
 • Zimowisko 13 Szczepu „Swarożyca” Lipnica Wielka 1984 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Głodowie – 1984 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” Ujsoły – 1985 – kwatermistrz
 • Zimowisko 13 Szczepu „Swarożyca” na Hali Łabowskiej – 1986 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Dolinie Danielki – 1986 – komendant
 • Zimowisko 13 Szczepu „Swarożyca” w Strumieniu – 1987 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Mieszewie – 1987 – kwatermistrz
 • Zimowisko 13 Szczepu „Swarożyca” w Bystrej – 1989 – kwatermistrz
 • Zimowisko 13 Szczepu „Swarożyca” w Rabce – 1991 – komendant
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Osieku Drawskim – 1991 – instruktor
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Starym Wierzchowie – 1992 – instruktor

zdjecie Pwd. Renata Zębala wędrowniczka – ur. 21.09.1968. Do ZHP wstąpiła w roku 1979, do 13a PDH „Perunki”. Przyrzeczenie złożyła 15.01.1983. We wrześniu 1983 zakłada 13a PDH „Welesowa Świta” i prowadzi ją do czerwca 1991. W roku harcerskim 1985/86 zostaje wybrana na najlepszą drużynową Hufca Kraków – Podgórze. Pod koniec lat 80 prowadzi gromadę zuchową. Brała udział w 13 obozach letnich i zimowiskach, a w roku 1988 była również komendantem obozu szczepu w Kujaniu. Funkcję komendanta Szczepu pełni w okresie IX1990 IV 1991.

zdjecie Hm Dariusz Cygal HO Gościmierz XIII „Zaradny”, urodzony 21.09.1970 roku w Krakowie, absolwent Krakowskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku zarządzania i marketingu. Do ZHP, jak i 13 Szczepu „Swarożyca”, wstąpił IX.1979 r . (13 DZ „Woje Kraka”). Od IX.1981 r. w 13 PgDH „Puszczanie”, przyrzeczenie złożył dnia 27.03.1982 r. W 1985 r. współtworzy 31 Drużyny Harcerskie i Zuchowe przy Szkole Podstawowej nr 90. W roku 1986 zostaje drużynowym 31 PgDH „Puszczanie” i prowadzi ją do roku 1991. Zakłada 31 Szczep „Żagiew” przy SP nr 90 a w VI 1989 r. zostaje mianowany jego komendantem. Inicjator połączenia 13 Szczepu „Swarożyca” i 31 Szczep „Żagiew”. W V 1991 r. zostaje mianowany komendantem 13 Szczepu „Swarożyca” przy SP nr 70 i SP nr 90 gdzie funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. W 1993 r. wraz z Szczepem otrzymuje medal „Za zasługi dla Chorągwi Krakowskiej”.

Od 1989r. aktywnie uczestniczy w pracy Hufca Kraków – Podgórze pełniąc funkcje: w Radzie Hufca 1989 r. , Komendzie Hufca 1991-92 r. , Komisji Rewizyjnej Hufca 1993-94 r. , Komisji Stopni Instruktorskich 1993-95 r., a od 06.11.1995 r. kwatermistrza Hufca.

Funkcję komendanta szczepu pełnił w okresie od V 1991 – XII 1999 roku

Odznaczany odznaką „Za zasługi dla Hufca Kraków – Podgórze”, honorową odznaką „Hufca Kraków – Podgórze”, „Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP”.
Brał udział w 35 obozach letnich i zimowych (599 dni obozowych).
Obozy i zimowiska, na których pełnił funkcje instruktorskie:

 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Mieszewie – 1987 – instruktor
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca” w Kujaniu – 1988 – instruktor
 • Zimowisko 13 Szczep „Swarożyca” Bystra – 1989 – komendant
 • Obóz 13 Szczepu „Swarożyca w Kujaniu – 1989 – komendant
 • Obóz wędrowny Gorce-Pieniny 1990 – komendant
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Strzeszyn – 1990 -komendant
 • Zimowisko 13 Szczep „Swarożyca” Rabka 1991 – instruktor
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Osiek Drawski – 1991- komendant
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1992 – komendant
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Gwda Wielka – 1993 – komendant
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1994 – komendant
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1995 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1996 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1997 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1998 – kwatermistrz

zdjecie Hm Monika Prokop – Franaszek HR Dobromiła XIII „Dobroduszna”, urodzona 11.06.1976 roku w Krakowie, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – oddział stomatologii. Do ZHP, jak i 13 Szczepu „Swarożyca”, wstąpiła w X. 1987 r . (13 PgDH „Strzały Peruna”). Przyrzeczenie złożyła dnia 20.08.1989 r.na obozie w Kujaniu. We wrześniu 1991 roku zostaje przyboczną 13 PgDH „Strzały Peruna”, a we IX 1992 roku zostaje oddelegowana ze szczpu do Dębnik gdzie 2 lata prowadzi samodzielną 29 Podgórską Drużynę Harcerek im. Olgii Małkowskiej.Od sierpnia 1995 roku na polecenie komendanta szczepu reaktywuje krąg instruktorski „Swarogowa Brać”, który prowadzi do dnia dzisiejszego. W X 1997 roku zostaje drużynową 13 DSH „Warownia”, którą prowadzi przez rok.

4.XII 1999 roku podczas uroczystości XXV lecia zostaje mianowana komendantką 13 Szczepu „Swarożca”.

Od IV 1997 roku aktywnie uczestniczy w pracy hufca Kraków-Podgórze pełniąc funkcję członka Komisji Stopni. Od IX 2008 jest z-cą w KSI. Instruktorskich. Od XI 2003 jest członkiem Sądu Harcerskiego Hufca Kraków-Podgórze.

 

Odznaczana złotą doznaką za zasługi dla szczepu, odznakami „Za zasługi dla Hufca Kraków – Podgórze”, „Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP”(24.11. 2007) oraz srebrną odznaką stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”.
Brała udział w 25 obozach letnich i zimowych (459 dni obozowych), pełniąc 15 razy funkcję instruktorską.
Obozy i zimowiska, na których pełniła funkcje instruktorskie:

 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Osiek Drawski – 1991- instruktor programowy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1992 – instruktor programowy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Gwda Wielka – 1993 – oboźna
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1994 – drużynowa kursu zastępowych
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1995 – drużynowa kursu zastępowych
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1996 – komendantka podobozy starszoharcerskiego, drużynowa kursu drużynowych
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1997 – komendantka podobozy starszoharcerskiego
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1998 – oboźna całości obozu
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1999 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2000 – komendantka obozu
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2001 – komendantka obozu
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2002 – komendantka obozu
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2003 – kwatermistrz
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2004 – kwatermistrz

Hm Piotr Grochowski HO – Czcibór XIII „Bystry”, urodzony 28.06.1979 roku w Krakowie, absolwent Akademii Pedagogicznej  w Krakowie, na wydziale historia. Do ZHP, jak i do 13 Szczepu „Swarożyca”, wstąpił we wrześniu 1990 roku ( 13 PgDH „Redarowie”). Przyrzeczenie harcerskie złożył w sierpniu 1991 roku, podczas obozu w Osieku Drawskim. 04.12.2004 roku podczas uroczystości XXX-lecia zostaje mianowany Komendantem 13 Szczepu „Swarożyca”. Funkcje tę pełni do dziś. Odznaczony Złotą Odznaką 13 Szczepu „Swarożyca” oraz „Brązowym Krzyżem za zasługi dla ZHP”(24.11. 2007) . Pełnione funkcje w ciągu roku harcerskiego

 • Przyboczny 13 PgDH „Redarowie”
 • Przyboczny 1331 SDH „Ranowie”
 • Drużynowy 13 PgDH  „Waregowie”
 • Drużynowy 13 PgDH „Redarowie”
 • Drużynowy 13 PgDH „Wenedowie”
 • Zastępca Komendanta Szczepu
 • Członek Rady Chorągwi Krakowskiej
 • Namiestnik Harcerski Hufca Kraków- Podgórze
 • Brał udział w 19 obozach letnich. Pełniąc funkcje:
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1997 – Instruktor Programowy Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1998 – Oboźny Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 1999 – Oboźny Podobozu Harcerzy 
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2000 – Oboźny Podobozu Harcerzy 
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2001 –  Komendant Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2002 – Komendant Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2003 – Komendant Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2004 – Komendant Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2005 – Komendant Obozu
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2006 – Komendant Obozu
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2007 – Komendant Obozu oraz Komendant Podobozu Wędrowniczego
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2008 – Komendant Obozu oraz Podobozu Harcerzy
 • Obóz 13 Szczep „Swarożyca” Stare Wierzchowo – 2009 – Komendant Obozu