poczet

W październiku 1974 r. z „Czarnej Trzynastki Krakowskiej” z Hufca Śródmieście przeszło do Hufca Kraków – Podgórze trzynastu instruktorów. Instruktorzy ci na terenie Szkoły nr 70 stworzyli 13 Szczep ZHP „Swarożyca”… Napotkali tutaj przeszkoloną dwa lata wcześniej przez siebie kadrę zastępowych i przybocznych oraz chętną do działania młodzież w Szkole Podstawowej nr 70. Rozkazem Komendanta Hufca – hm. Stanisława Spólnika dnia 1.12.1974 r. został powołany do życia formalnego 13 Szczep „Swarożyca” im. Tadeusza Kościuszki. Komendantem szczepu został mianowany hm. Zbigniew Burzyński.

Pierwszy skład szczepu:

 • phm. Zbigniew Danisz
 • phm. Janusz Kuczyński
 • phm. Grażyna Jarosz
 • phm. Anna Baścik
 • pwd. Zbigniew Socha
 • pwd. Grażyna Tekiela
 • pwd. Elżbieta Wagner
 • pwd. Bogumiła Gremian
 • org. Danuta Okopska
 • org. Michał Tyrański
 • org. Andrzej Gremian
 • Teresa Zbrzeska przod.
 • Aleksander Puzik przod.
 • Jolanta Domagała przod.
 • Anna Chmielowska

 

Powstają drużyny:

 • 13 A harcerek „Słowianki” – pwd. Elżbieta Wagner
 • 13 B harcerek „Perunki” – pwd. Elżbieta Chomiak
 • 13 harcerzy „Puszczanie” – org. Andrzej Gremian
 • 13 żeńska DZ „Skierki” – Teresa Zbrzeska przod.
 • 13 męska DZ „Woje Kraka” – Aleksander Puzik przod.
 • Krąg Instruktorski „Swarogowa Brać” – phm. Anna Baścik

Rok 1975

 • 22 styczeń – 1 luty – Pierwsze zimowisko Szczepu zorganizowane w Knurowie
  • komendant – phm. Anna Baścik,
 • Luty – pozytywna ocena Komendy Chorągwi po wizytach drużyn i komórek szczepu -.Cały szczep jednolicie umundurowany.
 • 30.04 – capstrzyk – brawa dla „Swarożyca” na defiladzie Hufca – sto dwadzieścia osób.
 • Druhna Irena Faliszewska – CTK i Teresa Wdowiarz – zajęcie trzeciego miejsca na Festiwalu Artystycznym Hufca..
 • 24.07 – 18.08 – Pierwszy obóz letni w Jabłonce:
  • komendant phm. Anna Baścik,
 • 21.07 – 18.08 – obóz – kurs kadry szczepu – Jabłonka: kmdt hm. Zbigniew Burzyński, oboźna pwd. Elżbieta Chomiak, org. Anna Chmielowska, org. Monika Janocik.
 • Decyzją rady szczepu z 5 września 1975r. zostali oddelegowani do pracy w 8 Szczepie „Słoneczny” następujący instruktorzy:
 • phm. Janusz Kuczyński jako komendant Szczepu „Słoneczny”, org. Danuta Okopska, Aleksander Poznański trop., Aleksander Puzik trop., Adam Cyburt po kursie pwd.
 • 26.09 – Zlot Hufca pod pomnikiem w Płaszowie.
 • 1.12 – pierwsza rocznica istnienia „Swarożyca”.

Rok 1976

 • Styczeń 1976r. – zimowisko „Swarożyca” w Neledwi. Komendant – hm. Zbigniew Burzyński,
 • 21 – 22.02 – wycieczka do Ojcowa. Spanie w grocie „Garnek”.
 • Marzec – Szczep „Swarożyca ” otrzymał samochód GAZ-69 i zgodę z GK ZHP na jego używanie.
 • 5.04 Reprezentacja „Swarożyca” zdobywa Drugie miejsce na Zawodach Sportowych Hufca Podgórze.
 • Najlepszą drużynową Hufca za rok 1975 zostaje phm. Grażyna Tekiela.
 • Nawiązano kontakt ze szczepem harcerskim w Rosnowie tworząc tam Filie Szczepu „Swarożyca” z Krakowa.
 • Nawiązano pierwsze kontakty z Hufcem Łobez.
 • 17.07 – 21.08 – 36 dni. Obóz letni „Swarożyca” nad jeziorem Rosnowo – 63 uczestników.
  • Komendant – hm. Zbigniew Burzyński.
 • Najlepszą drużynową w Hufcu Kraków – Podgórze została druhna phm. Elżbieta Chomiak.
 • W drugą rocznicę istnienia szczepu stan 138 osób w tym 36 instruktorów, własny sprzęt obozowy, samochód Gaz-69.

Rok 1977

 • 24.01 – 5.02. – Zimowisko w Zubrzycy Górnej. – 42 uczestników.
 • 22.07- Komendant „Swarożyca” – hm. Zbigniew Burzyński, otrzymuje mianowanie na stopień Harcmistrza Polski Ludowej.
 • Lipiec obóz letni w Targoszowie.
  • Komendant Phm. E. Chomiak.

Rok 1978

 • Zimowisko szczepu w Małym Cichym, kmdt phm. G. Dobromiła Tekiela. Na zimowisku przebywało 20 członków „Swarożyca”.
 • W ciągu roku harcerskiego pracują dwie drużyny harcerek, jedna harcerzy, dwie zuchów.
 • Komendantem szczepu jest druhna phm. Elżbieta Godzimira Wagner-Radzicka.
 • W roku 1978 „Swarożyca” nie organizował samodzielnego obozu letniego.

Rok 1979

 • 21.01 – 2.02 – Zimowisko „Swarożyca” i Szczepu „Z Dębowego Lasu” w Chochołowie – 40 osób Komendant. hm. Grażyna Tekiela.
 • Zimowisko Szczepu „Swarożyca” w szkole w Nowej Białej razem 63 osoby. Komendant hm PL Z. Burzyński. Kadra
 • Obóz letni 13 Szczepu „Swarożyca” 1979, 33 dni nad jeziorem Karwowo k/Łobza oraz kolonia zuchów 13 szczepu „Swarożyca” w szkole w Karwowie.

Komendant hm PL Z. Burzyński.

 • Komendantem 13 Szczepu „Swarożyca” jest druhna hm. Grażyna Dobromiła Tekiela.

Rok 1980

 • 13 Szczep „Swarożyca” w styczniu organizuje i prowadzi dwa zimowiska o odmiennym charakterze.
 • Zimowisko „Swarożyca” wspólnie ze Szczepem „Z Dębowego Lasu” w chałupach w Lubomierzu – uczestników 30 Komendant G. Tekiela.
 • Zimowisko „Swarożyca” w szkole wspólne ze Szczepem „Parasol” i Szczepem „Słonecznym” w Nowej Białej – uczestników 70 Komendant hm. PL Zbigniew Burzyński.
 • Obóz letni lipiec-sierpień Nad jeziorem Mieszewo k/Węgorzyna. Zorganizowany przez „Swarożyca” we współpracy z Hufcem ZHP Łobez i Szczepem „Parasol” – uczestników 78.
  • Komendant hm. PL Zbigniew Burzyński.
 • W późniejszym terminie odbył się obóz Hufca nad jeziorem Rosnowo w obozie tym brał udział podobóz 13 Szczepu „Swarożyca” 23 osoby komendant podobozu hm. G. Tekiela,.