Informacje związane z COVID-19

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn.

Jednocześnie informujemy że spotkanie przedobozowe z rodzicami zostaje przeniesione na inny termin. Obóz planowany jest w terminie 5-30.07.2020 w Starym Wierzchowie. Rodziców chcących uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z komendantką szczepu poprzez mail zhp znajdujący się na stronie szczepu www.swarozyca.pl